ពេលនេះថៅកែពេជ្រ ទ្រី ដាណា បានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងអាចដើរវិញបានហើយ ក្រោយពីលំបាកអស់ជាច្រើនឆ្នាំ ដោយ…

សូមរំលឹកបន្តិចថា កាលពីប៉ុន្មានខែមុន ថោកែពេជ្រ ទ្រី ដាណា និងពូម៉ៅ បានចុះទៅជួបយុវជនកំសត់ម្នាក់ មានជំងឺម្យ៉ាង ធ្វើឲ្យជើងម្ខាងដុះសាច់យ់ាងធំ ហើយដូចជាជើងដំរីទៅហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយមានការអាណិត លោកស្រី ទ្រី ដាណាបានឧបត្ថមជំហ៊ានដំបូងនៅទឹកប្រាក់ជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យឪពុករបស់ក្មេងប្រុសនេះ ដាច់ខាតត្រូវតែយកទៅព្យាបាល និងវះកាត់ជាបន្ទាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយលែកក្រោយរំលងបានប៉ុន្មានខែ ក្មេងប្រុសខាងលើបានទទួលការវះកាត់ហើយនេះបើយោងតាមលោកស្រី ទ្រី ដាណា បានបញ្ចាកថា: រងទុក្ខលំបាកស្ពាយជើងធំជាមួយរាប់ឆ្នាំ ឥឡូវប្អូនប្រុសបានទទួលការវះកាត់ ២លើកហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រូពេទ្យថា បើទុកទៀតមានតែគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះតែបន្តិចទៀត ប្អូនអាចប្រើជើងសិប្បនិម្មិត ដើរបានគ្រប់កន្លែងហើយ។  

LEAVE A REPLY